Home

Rzeczoznawca Samochodowy Erfurt Gotha Weimer Eisenach Ilmenau Jena Sohl
Wycena szkod po wypadku i kolizji

Wypadek samochodowy na terenie Niemiec  np.w  Erfurt Gotha Weimer Eisenach Ilmenau Jena Sohl.


Wycena szkod po wypadku i kolizji na A4 A9

Wypadek komunikacyjny za granicą? Kolizja drogowa na terenie Niemiec? Pomoże sieć rzeczoznawców MOTOEXPERT ! Rzeczoznawca samochodowy Erfurt
Erfurt Gotha Weimer Eisenach Ilmenau Jena Sohl jest niezależnym, niemieckim autoekspertem prowadzącym działalność rzeczoznawczą na terenie Niemiec we współpracy z siecią MOTOEXPERT. Rzeczoznawca Erfurt wykonuje zatem niemieckojęzyczne oceny i ekspertyzy rzeczoznawcze – w tym kompleksowe, powypadkowe opinie techniczne. Specjalnością sieci MOTOEXPERT, której partnerem jest rzeczoznawca samochodowy Erfurt, jest bowiem wycena i opiniowanie szkód komunikacyjnych, jakie powstają m.in. na terenie Niemiec wskutek wypadków, stłuczek i kolizji samochodowych. Każda z osób poszkodowanych nie z własnej w zdarzeniu drogowym w Niemczech / Austrii / Polsce, chcąca skorzystać z pomocy niezależnego eksperta motoryzacyjnego, może powierzyć wykonanie wyceny wartości szkody sieci MOTOEXPERT i rzeczoznawcy samochodowemu
Rzeczoznawca Samochodowy Erfurt Gotha Weimer Eisenach Ilmenau Jena Sohl
Wycena szkod po wypadku i kolizji

Rzeczoznawca motoryzacyjny Erfurt, jako że jest partnerem sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT , świadczy w pełni niezależne usługi techniczne także na rzecz Klientów sieci. Współpraca ze wspomnianą organizacją skutkuje rónież tym, że z usług rzeczoznawcy samochodowego Erfurt mogą skorzystać również Polacy, którzy w wyniku niezawionego zdarzenia drogowego na terenie Niemiec odnieśli szkody materialne w postaci zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu.

Wycena i opiniowanie szkód drogowych za granicą

Rzeczoznawca techniki samochodowej MOTOEXPERT Erfurt
Rzeczoznawca Samochodowy Erfurt Gotha Weimer Eisenach Ilmenau Jena Sohl
Wycena szkod po wypadku i kolizjina zlecenie klientów indywidualnych wykonuje szeroki zakres usług rzeczoznawczych, jednak głównym zakresem jego działalności jest opiniowanie i kosztorysowanie szkód samochodowych. Jako niemiecki rzeczoznawca samochodowy oferuje on  i świadczy m.in. sporządzanie kompleksowych, powypadkowych opinii technicznych, wycenę wartości pojazdó uszkodzonych, wycenę wartości szkód komunikacyjnych i kosztorysy napraw pojazdów powypadkowych / pokolizyjnych.

Sieć MOTOEXPERT, jako organizacja zrzeszająca wyłącznie niezależnych i wykwalifikowanych ekspertów techniki samochodowej oferuje:

  1. wycenę i kosztorysowanie szkód komunikacyjnych powstałych na terenie Niemiec / Austrii / Szwajcarii w pojazdach zarejestrowanych w jednym z krajów Unii Europejskiej (np. Wielkiej Brytanii, Francji czy Belgii)
  2. wycenę i kosztorysowanie szkód komunikacyjnych powstałych na terenie Niemiec / Austrii / Szwajcarii w pojazdach zarejestrowanych na terenie Polski
  3. wycenę i kosztorysowanie szkód komunikacyjnych powstałych na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej (np. Holandii, Polski, Francji, Włoch) w pojazdach na niemieckich lub austriackich znakach rejestracyjnych
  4. wycenę i kosztorysowanie szkód komunikacyjnych powstałych na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej (np. Holandii, Polski, Francji, Włoch) w pojazdach na szwajcarskich znakach rejestracyjnych

Na podstawie kalkulacji i opinii technicznych dotyczących szkód komunikacyjnych, jakie wykonuje rzeczoznawca motoryzacyjny Erfurt i sieć MOTOEXPERT możliwe jest dochodzenie przez osoby poszkodowane odszkodowań komunikacyjnych za straty materialne powstałe w wyniku niezawnionego zdarzenia drogowego za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria, UE). Niezależne wyceny sporządzane przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT są z reguły akceptowane przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe i pozwalają na dokonanie likwidacji szkody bezpośrednio za granicą.

Wszelkie oceny, ekspertyzy i opinie techniczne, jakie wydaje rzeczoznawca samochodowy Erfurt świadczone są niezależnie i na najwyższym, europejskim poziomie, a każda usługa ekspercka  realizowana jest w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy europejskie.

Jeśli więc zostałeś poszkodowany za granicą (Niemcy / Austria / Szwajcaria) i chcesz skorzystać z pomocy rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT

Nasi konsultanci i rzeczoznawcy samochodowi chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i udzielą fachowej porady technicznej związanej z wyceną powstałej szkody komunikacyjnej. Zapraszamy!

Wycena szkód powypadkowych – Powypadkowa opinia techniczna – Wypadek drogowy Niemcy, Erfurt Gotha Weimer Eisenach Ilmenau Jena Sohl
Wycena szkod po wypadku i kolizji A4  A9